KL92Q (Fratsaratsa2)


Naam kabouter Fratsaratsa2

Deze kabouter is van: Isabel

Fratsaratsa is spoorloos en Fratsaratsa2 gaat naar haar op zoek! Deze kabouter is op zoek naar antwoorden over haar voorouders want ze voelt zich erg alleen op deze wereld, andere kaboutertjes vinden haar niet zo leuk. ze heeft gehoord dat de grafheuvels van Toterfout magische krachten bezitten die haar de nodige antwoorden kunnen geven.

Deze kabouter wil graag reizen naar: de grafheuvels van Toterfout